Mời bạn dùng trà

Lịch - Đồng hồ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Lịch hồ cá

  Quốc hoa

  Sắp xếp dữ liệu

  Mẫu bài thu hoạch BDTX theo TT26-theo từng TH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Phúc (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:48' 08-01-2014
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 611
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ĐỊNH QUÁN
  TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
  BÀI THU HOẠCH
  CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
  NĂM HỌC 2013 – 2014
  Họ và tên giáo viên :……………………………………..
  Tổ chuyên môn :…………………………………………
  Chức vụ chuyên môn :…………………………………..
  PHẦN I
  KẾ HOẠCH BDTX MODULE TH34->TH36
  (Đây là kế hoạch BDTX đã được nhà trường phê duyệt)
  .................................................................................................................................... .......................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................ ...............................................................................................
  ............................................................................................................................................................................

  PHẦN II
  TIẾN TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX  MODULE TH34->TH36.
  (Ở phần này giáo viên ghi chép những nội dung đã bồi dưỡng theo từng module)
  I.NỘI DUNG :
  1. Nội dung bồi dưỡng: (ghi rõ các nội dung bồi dưỡng)
  …………..............................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  …………..............................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  2. Thời gian bồi dưỡng:
  Từ ngày……...tháng……..năm…………...đến ngày…….…tháng….…..năm………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Hình thức bồi dưỡng: (ghi rõ BD bằng hình thức tự học hay tập trung. Nếu BD bằng hình thức tập trung thì nêu rõ địa điểm và họ tên báo cáo viên).
  …………………………………………………..…………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………..………………………………
  4. Kết quả đạt được: (ghi rõ đã tiếp thu, nắm bắt được những kiến thức nào)
  ............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................... ........................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................... ............................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................... ........
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................... ............................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ....................................... ....................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................... .......................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................ ...............................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................ ...
  ............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................ ...........................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................
  5. Những nội dung bản thân sẽ vận dụng vào thực tiễn giảng dạy và giáo dục tại đơn vị: (nêu rõ các nội dung vận dung vào thực tế và cách thức vận dụng)
  ............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................... ........................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................... ............................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................... ........
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................... ............................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ....................................... ....................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................... .......................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................ ...............................................................................................
  6. Những nội dung khó và những đề xuất về cách thức tổ chức bồi dưỡng nhằm giải quyết những nội dung khó này (ghi rõ từng nội dung, đơn vị kiến thức khó, ý kiến đề xuất cho những nội dung khó nêu trên):
  ............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................... ........................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................... ........................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................... ........................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................... ........................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  7. Tự đánh giá (nêu rõ bản thân sau khi bồi dưỡng đã tiếp thu và vận dụng được vào thực tiễn công tác được bao nhiêu % so với yêu cầu và  kế hoạch)
  ............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................... ........................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................

  [Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên cuối năm học: (Ghi vào trang cuối cùng của sổ)]
  KQ đánh giá
  Điểm Module
  
  
  TH34
  TH35
  TH36
  T.ĐIỂM
  ĐTB
  XL
  
  Kết quả tự đánh giá của cá nhân


  
  Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn


  
  Kết quả xếp loại của nhà trường


  
  
  Giáo viên ký tên                                                                     HIỆU TRƯỞNG

   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT CÁC THƯ VIỆN VIOLET